Handleiding kaarten.vggm.nl

Laatste update: Februari 2019                     


Via de pagina kaarten.vggm.nl stelt de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (geo-) informatie uit diverse bronnen beschikbaar voor medewerkers.


De informatie komt o.a. vanuit:

Geo4OOV, de geo-voorziening van de OOV sector, https://www.geo4oov.nl/. Voor alle beschikbare lagen zie de Geo4OOV geocatalogus

PDOK, open datasets van de overheid met actuele geo-informatie, bv Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), https://www.pdok.nl/

VGGM eigen data: bv geboorde putten, vergunningen, locaties.

 


Thema’s

De informatie is ingedeeld in de thema’s Brandweer, Publieke Gezondheid/GHOR, VGGM alle kaarten en Objectregistraties (Objectregistraties is opgenomen als demo-omgeving, uiteindelijk beschikbaar voor geo-databeheerders).  

Kies het gewenste thema en klik op de foto om de viewer op te starten. Inloggen is niet nodig (objectregistraties uitgezonderd).Home, handleiding en vragen

Rechtsboven staan de menuknoppen Home om terug te gaan naar het startscherm, via het

vraagteken kan deze handleiding worden opgevraagd. Via het envelopje kunt u een mail sturen

aan de beheerder van de viewer.

 

Kaartbeeld

De kaart viewer bestaat uit een kaart, een paneel met tabbladen waarmee de viewer wordt

bestuurd en een paneel met resultaten.

 

Tab kaartlagen

Het tabblad Kaarten bestaat uit een uitklapbare boomstructuur met selecteerbare kaartlagen. Een laag is uitklapbaar als een pijltje voor staat. De kaartlaag of kaartgroep kan worden aangevinkt door een vinkje in het vakje te zetten. Als een hele groep wordt aangevinkt kan er een onoverzichtelijk beeld ontstaan. Klap de groep dan uit en zet benodigde de lagen een voor een aan. Vink de kaartlaag aan die je wilt zien. Als de kaartlaag pas zichtbaar is op een lager zoomniveau, komt er een melding ‘Zoom naar kaartbeeld’. Als je hierop klikt zoom je naar het kaartbeeld waarop de kaart wordt getoond.


Klik op de naam van de kaartlaag voor een korte beschrijving van de laag, de bronbeheerder en de actualiteit.


Tab Legenda

Toont de legenda van de actieve kaartlagen.


Tab Zoeken

Het tab zoeken geeft de mogelijkheid te zoeken op adres. Van elke dataset kunnen velden zoekbaar worden gemaakt (bv zoeken op brandkraan nr.) indien hier wensen in zijn kunt u een mail sturen aan de beheerder van de viewer.


Tab Filters

Het tab filters geeft de mogelijkheid te filteren op attributen die zichtbaar mogen zijn in de kaart. Als voorbeeld, standaard staan de locaties van VGGM aan in de legenda, met dit filter kunnen bv alleen de brandweerposten zichtbaar worden gemaakt.


Navigeren in de kaart

Standaard opent de viewer in de stand dat je met de muis kunt scrollen om te zoomen, klikken en schuiven om de kaart te verplaatsen en op een object kunt klikken om informatie op te vragen. De samenvatting van de informatie wordt direct getoond, daaronder staat een link naar meer informatie.


Menubalk in de kaart


 Probeer de volgende menu -items zelf uit:

- Met het pijltje kom je weer in deze standaard modus terug.

- Met het kruisje zoom je naar het hele VGGM gebied.

- Met het driehoekje kun je oppervlakte meten. Eén klik op de hoekpunten, dubbelklik op het eindpunt .

- Met de liniaal meet je de afstand Eén klik om punten aan te geven dubbel klik om te stoppen.

- Klik op het poppetje, en daarna in de kaart, Google Maps streetview beelden worden nu geopend in een nieuw tabblad.

 

Menubalk links van de kaart
  • Attribuutinformatie van alle objecten of van de selectie downloaden naar csv, excel of naar kaartformaten shape, geojson.
  • Printen van de kaart. Dit kan op A4 of A3.
  • Link aanmaken naar een kaart zodat je deze link kunt delen. Je kunt met deze link ook je favoriete dagelijkse kaartbeeld opslaan in de browser.
  • Tekenfunctionaliteit, kaartjes kunnen worden opgeslagen en gedeeld.
  • Selectie maken. Evt daarna de attributen opvragen van de selectie.


Informatie exporteren naar Excel, csv, shape of GeoJSON

Hiervoor maak je eerst een selectie via  daarna vraag je attribuutinformatie op via  

Voorbeeld: geboorde putten selecteren binnen een gebied.
  • Zet kaartlaag ‘geboorde putten’ aan.
  • Maak een selectie met het Ruimtelijk filter. Kies ‘geboorde putten’ als kaartlaag.
  • Selecteer met tekentools het gebied (bijv. polygoon, vierkant, lijn of cirkel). Dubbelklik op laatste punt. In de kaart zie je direct dat alleen de geselecteerde objecten overblijven. Je kunt evt. meer gebieden intekenen, de geboorde

putten eronder zie je dan weer in beeld. Klik op toepassen. Nu is de selectie klaar.  • Ga naar de attributenlijst en open de laag ‘geboorde putten. Hierin staan nu alleen de geselecteerde putten.
  • Kies het gewenste formaat, excel, csv, shape of GeoJSON en klik op download.

 

Let op, voor sommige kaartlagen (geo4oov) blijven bij het maken van de selectie alle objecten zichtbaar in de kaart. De attribuutinformatie toont vervolgens wel de juiste selectie.


Toelichtingen kaartmateriaal


Achtergrondkaarten


Openbasiskaart

De Openbasiskaart biedt een rustige kaart met gegevens afkomstig van OpenStreetMap in het Rijksdriehoekstelsel. De Openbasiskaart is erg geschikt om uw eigen kaartlagen op weer te geven. De gegevens worden regelmatig geupdate. www.openbasiskaart.nl

 

Luchtfoto 2017

Per 20 maart 2018 serveert PDOK de nieuwe luchtfoto uit 2017. Opnieuw met een resolutie van 25 cm en als open data. De 25 cm luchtfoto uit 2017 wordt ter beschikking gesteld door de overheden in de Samenwerking Beeldmateriaal, zie www.beeldmateriaal.nl.

 

Top10nl

TOP10NL is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT). U kunt dit bestand gebruiken op schaalniveaus tussen 1:5.000 en 1:25.000. https://mijn.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/basisregistratie-topografie/topnl/topnl-actueel/top10nl

 

BRT

BasisRegistratie Topgrafie. De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is via PDOK beschikbaar als open data. https://brt.basisregistraties.overheid.nl/

 

OpenTopo

OpenTopo.nl biedt topografie met het beste uit open geodata bronnen. De kaartbladen zijn vrij te gebruiken onder de CC BY licentie (vermeld: "Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl”)


VGGM Georegister

(lijst met registraties in het geo magazijn)

 

deze lijst is volop in bewerking en wordt aangevuld met databeheerders en actualiteitsinformatie.

 

·        VGGM locaties, beschrijving van alle VGGM locaties zoals geregistreerd in TOPdesk,


·        Geboorde putten, ArcGIS gdb database, beheerder is Rene.Streutgers@vggm.nl

·        Brandkranen eigen terrein, ArcGIS gdb database, beheerder is Rene.Streutgers@vggm.nl


·        Voorzieningen sleutelbuizen, dataset uit de LiveOP database, wordt momenteel geinventariseerd

·        Voorzieningen drogeblusleiding afname / voedingspunten, dataset uit de LiveOP database


-        Firstwatch Bouwplannen, data uit de dagelijkse management rapportage uit Firstwatch

- Focusavond Horeca 2019, data uit Firstwatch, Februari 2019


·        Brandmeldcentrales, ArcGIS database tbv de bereikbaarheidskaartenContact en/of terugmeldingen


Loop je tegen zaken aan die hier een plek verdienen, mail het aan ict@vggm.nl

Staat er data in in de kaart die niet klopt of ontbreekt er iets? Graag melden aan ict@vggm.nl. De melding wordt doorgezet naar de bronhouder van de data.

Voor acute hulp bij kaart ongemakken bel met de servicedesk ICT of gebruik de selfservicedesk: https://topdesk.vggm.nl/tas/public/