Links naar externe kaartviewers


Zijn er kaartlagen uit onderstaande geo-viewers die je graag in de VGGM viewer wilt terugzien, laat het weten aan ict@vggm.nl


PDOK viewer

Bij PDOK vind je open datasets van de overheid met actuele geo-informatie. Deze datasets zijn benaderbaar via geo webservices, RESTful API's en beschikbaar als downloads en linked data. Daarnaast vind je hier inspirerende cases over de mogelijkheden van deze geo datasets.


Gelderse omgevingsdiensten

I-GO maakt gebruik van een handige geo-viewer die via pc, laptop, tablet of telefoon toegang geeft tot de gegevens van alle milieuinrichtingen in Gelderland en Overijssel. De gegevens zijn afkomstig uit de systemen van 9 omgevingsdiensten. Iedereen kan via de viewer gegevens van milieuinrichtingen bekijken. Daarnaast kunnen behulp de filter van de viewer zijn selecties gemaakt worden, bijvoorbeeld alle BRZO-inrichtingen. Alle data is beschikbaar en kan gedownload worden.


Gemeente Arnhem Apps en Kaarten

Open data portaal en geo-viewer van de gemeente Arnhem. In dit portaal is een overzicht van alle beschikbare en herbruikbare open data van gemeente Arnhem te vinden. De data zijn onderverdeeld in acht thema's waarin gezocht kan worden.


Provincie Gelderland Kaarten en Cijfers

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kaarten en cijfers vn de Provincie Gelderland. Wilt u meer doen met deze informatie? Bezoek dan het Open data portaal.


Atlas Volksgezondheidsinfo

Waar leven de mensen het langst? Waar bevinden zich de ziekenhuizen? Waar worden de meeste medicijnen gebruikt? Waar zijn de mensen het zwaarst? Kies een hoofdonderwerp in bovenstaande tabbladen of ga naar alle kaarten voor een alfabetisch overzicht.

 

Atlas Leefomgeving

Vragen over uw leefomgeving? Deze Atlas wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. We bieden veel kaarten, vaak tot op buurtniveau, aan. Te zien is bijvoorbeeld, hoe het staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder. Voor professionals bespaart de Atlas werk en ondersteunt het onderlinge afstemming.


Leefbarometer

Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid er is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en -evaluatie voor verschillende partijen.


CBS in uw buurt

Wat is de gemiddelde WOZ-waarde van de huizen in de buurt? Hoeveel verdienen de inwoners van een buurt gemiddeld? Toon op de kaart en vergelijk.

 

Openbare Risicokaart

Op de Risicokaart kunt u checken of uw buurt mogelijke risicosituaties kent, die kunnen leiden tot rampen en ongevallen. U vindt er meer informatie over soorten risico’s. Op de Risicokaart staan ook plekken en gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn, die hulp nodig hebben bij een incident. Denk aan ziekenhuizen, scholen, verzorgingshuizen en kinderdagverblijven. De Risicokaart biedt u een visueel overzicht van de risicosituaties en maakt u daarmee bewuster van de veiligheid in uw omgeving.


Rijkswaterstaat GeoWeb Catalogus

Rijkswaterstaat verzamelt dagelijks grote hoeveelheden data. We meten bijvoorbeeld de waterstanden, de belasting van bruggen en de verkeersintensiteit op onze snelwegen. Veel van onze data stellen we openbaar beschikbaar.

Om het gebruik van onze data makkelijker te maken, bieden we veelgebruikte datasets ook aan als kaart. Veel kaarten zijn te bekijken via de GeoWeb Catalogus. Daarnaast zijn er specialistische websites voor data over specifieke onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: Waterinfo en Waterinfo-extra, Waterberichtgeving, Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Nationaal wegenbestand, Vaarweginformatie,NAP-info